Vitajte na webe SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene. Stránka je v rekonštrukcii.

SOŠ hotelových služieb a obchodu, ZVOLEN

Len ďalšia WordPress stránka

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

ADRESA: Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen
IČO: 37890115
 
E-MAIL: skola@soshotel.sk
WWW: www.soshotel.sk
 
TEL spojovateľka: +421-045-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23
TEL sekretariát: +421-045-524 44 57 alebo: +421-45-524 44 23
FAX: +421-045-533 40 31
 

Riaditeľka školy

PaedDr. Helena Hrnčiarová

Zástupkyňa riaditeľky pre TV

Mgr. Beáta Mogišová
TEL: +421-915 978 653

Zástupkyňa riaditeľky pre TV

Mgr. Alena Murínová

Ochrana osobných údajov

Kontakt na zodpovednú osobu

Podľa čl. 37 Nariadenia EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenia o ochrane údajov určila naša organizácia zodpovednú osobu, ktorá dohliada nad ochranou vašich osobných údajov.

Zodpovednú osobu môžete kontaktovať vo veci týkajúcej sa ochrany osobných údajov na zodpovednaosoba@fanco.sk alebo telefonicky 0948/481 668.

Dopravné spojenia:

Autobusové linky 4, 5, 6

4. Podborová-Námestie SNP-Autobusová/Žel.stanica-Zlatý Potok,konečná – PDF

5. Podborová-Námestie SNP-Lipovec-Sekier,Dom dôchodcov – PDF

6. Podborová-Námestie SNP-Autobusová/Žel.stanica-Západ,Tepličky – PDF

Prejsť na začiatok