Vitajte na webe SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene. Stránka je v rekonštrukcii.

SOŠ hotelových služieb a obchodu, ZVOLEN

Len ďalšia WordPress stránka

Vystavovanie dokumentov a potvrdení

Vystavovanie dokumentov a potvrdení

Vystavovanie dokumentov a potvrdení (napr. potvrdenie o ukončení povinnej šk. dochádzky, odpisy výučných listov, maturitných vysvedčení a vysvedčení a pod.)

suma za vydanie 10,- EUR od 1.4.2017. Platí sa vopred buď:

–          osobne na sekretariáte školy do pokladne alebo

–          na číslo účtu: SK08 8180 0000 0070 0039 4101 (pričom do správy pre prijímateľa treba uviesť „ODPIS“ a meno na koho je vystavený duplikát)“

Na STIAHNUTIE 

Žiadosť o vydanie dokladu – tlačivo vo formáte WORD .docx

Žiadosť o vydanie dokladu – tlačivo vo formáte PDF .pdf

Lehota na vybavenie: 30 dní

Kontaktná osoba – Mariana Foltánová,

tel. č. 045/5244423,

skola@soshotel.sk

foltanova.mariana@soshotel.sk,

Prejsť na začiatok