Vitajte na webe SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene. Stránka je v rekonštrukcii.

SOŠ hotelových služieb a obchodu, ZVOLEN

Len ďalšia WordPress stránka

Schránka dôvery

Od 30. 4. 2012 funguje aj na našej škole Schránka dôvery – bútľavá vŕba, ktorej sa môžeš zdôveriť s čímkoľvek.

Kde ju nájdeš?

 Na stene vedľa nástenky pri hlavnom vchode.

Načo slúži?

Schránka dôvery je tu PRE TEBA, keď potrebuješ pomôcť, zdôveriť sa so všetkým, čo ťa trápi a teší, čo ti na škole vadí a čo by si chcel zmeniť, ak máš nejaký nápad na zmenu, alebo chceš len upozorniť na nejaký problém.

Odkazy číta školská psychologička a podľa potreby, ak sú adresované ďalším osobám, im ich doručí. Schránka sa vyberá každý týždeň vo štvrtok a rieši všetky slušné odkazy!

Schránka dôvery sa riadi týmito pravidlami:

1. Svoje nápady, výzvy, pripomienky, kritiku či pochvalu, sťažnosť, problém, čokoľvek, čo ťa trápi napíš na papier, ošetri veľkou dávkou slušnosti a vhoď do schránky.

2. Odkaz môže byť podpísaný, ale aj anonymný. Nezabúdaj, že riešiť sa budú len slušné odkazy.

3. Pre jednoduchšie riešenie a doručenie odpovede uveď prosím svoju triedu, alebo emailovú adresu, kde ti odpoveď zašleme. Do anonymných odkazov napíšte aspoň znak, alebo heslo.

4. Do odkazu tiež napíšte, komu je určený (ak si žiadaš konkrétnu odpoveď od riaditeľa školy, od zástupkýň, od jednotlivých vyučujúcich alebo od školského psychológa, nezabudni to tam napísať).

5. Odpovede budú doručené, tým ktorí sa podpísali osobne alebo na email (ak ho uvedú) a zverejnené na internetovej stránke školy. Záležitosti zasahujúce do intímností sa zverejňovať nebudú, nakoľko by to bolo neetické a zasahujúce do súkromia jednotlivca. Budú riešené diskrétne a to, čo je v listoch sa nikto iný nedozvie!

Ďakujeme za prejavenú dôveru a už sa tešíme na Vaše odkazy!

Prejsť na začiatok