Vitajte na webe SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene. Stránka je v rekonštrukcii.

SOŠ hotelových služieb a obchodu, ZVOLEN

Len ďalšia WordPress stránka

Štúdium

ŠTUDIJNÉ ODBORY

 • 6444 K čašník, servírka
 • 6445 K kuchár
 • 6446 K kozmetik
 • 6317 M obchodná akadémia
 • 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

odbory duálneho vzdelávania

 • 6442 K obchodný pracovník

ktorých štúdium je štvorročné. Študijný odbor končí maturitou a niektoré aj s výučným listom (okrem  kozmetičky a vizážistky), s možnosťou pokračovať na všetkých typoch VŠ.

 • 6323 K hotelová akadémia

štúdium je päťročné a končí maturitou, a za podmienok určených učebnými osnovami aj s výučným listom. Absolvent má možnosť pokračovať v štúdiu na všetkých typoch VŠ,

UČEBNÉ ODBORY

 • 2964 H cukrár
 • 6456 H kaderník
 • 6445 H kuchár
 • 6444 H čašník, servírka

v ktorých štúdium je trojročné. Všetky odbory končia záverečnými skúškami – výučným listom, ale je možnosť pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu a ukončiť maturitou, čím absolvent získa úplné stredoškolské vzdelanie.

Nadstavbové štúdium

 • 3125 L odevníctvo
 • 6411 L prevádzka obchodu
 • 6421 L spoločné stravovanie
 • 6426 L vlasová kozmetika

2-ročné denné štúdium určené pre absolventov trojročných učebných odborov, ktorí absolvovaním „nadstavby“ získajú maturitu.

Chceš sa vzdelávať, získať štipendium a ďalšie benefity?

Prejsť na začiatok