Vitajte na webe SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene. Stránka je v rekonštrukcii.

SOŠ hotelových služieb a obchodu, ZVOLEN

Len ďalšia WordPress stránka

Erasmus+

Prebiehajúce projekty

V roku 2021 naša škola získala od Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Akreditáciu na Erasmus

v oblasti Odborné vzdelávanie a príprava (pre vzdelávacie mobility jednotlivcov). Ako úspešný žiadateľ sme akreditáciou získali zjednodušený prístup k možnostiam financovania v rámci Kľúčovej akcie 1 po dobu platnosti akreditácie, t. j. od 1. marca 2021 do 31. decembra 2027.

1. Odborné zručnosti získané v zahraničí – krok k úspešnému štartu v profesii – úspešný projekt po získaníAkreditácie na Erasmus

Trvanie projektu: 01.09.2021 – 30.11.2022

Partneri:

SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zvolen (Slovensko)
IB Mitte gGmbH, Jena (Nemecko)
Besen66, Stuttgart (Nemecko)
Gärtnerhaus Grubhof GG, St. Martin bei Lofer (Rakúsko)
Genista research foundation, Rabat (Malta)

Miesto realizácie:

1. Marsascala(Malta) – 7 žiakov a 1 sprevádzajúca osoba

2. Jena(Nemecko) – 14 žiakov a 1 sprevádzajúca osoba

3. Stuttgart (Nemecko) – 2 žiačky

4. Lofer (Rakúsko) – 2 žiačky 

2. Odborné zručnosti získané v zahraničí – krok k úspešnému štartu v profesii

Trvanie projektu: 01.09.2020 – 31.08.2021, projekt Dodatkom č. 1 predĺžený do 31.08.2022 

Partneri:

SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zvolen (Slovensko)
IB Mitte gGmbH, Jena (Nemecko)
Besen66, Stuttgart (Nemecko)
Gärtnerhaus Grubhof GG, St. Martin bei Lofer (Rakúsko)
Genista research foundation, Rabat (Malta)

Miesto realizácie:

1. Marsascala(Malta) – 7 žiakov a 1 sprevádzajúca osoba – plánovaná realizácia v r. 2022

2. Jena(Nemecko) – 14 žiakov a 1 sprevádzajúca osoba – plánovaná realizácia v r. 2022

3. Stuttgart (Nemecko) – 2 žiačky – už zrealizované

4. Lofer (Rakúsko) – 3 žiačky – už zrealizované 

Ukončené projekty:

1. „Zahraničná odborná stáž – príprava na uplatnenie na európskom trhu práce.“

článok odkaz:

https://www.soshotel.sk/index.php/archiv-clankov/389-nasi-ziaci-opaet-na-malte-2019

 Partneri:
SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zvolen (Slovensko)
IB Mitte gGmbH, Jena (Nemecko)
Besen66, Stuttgart (Nemecko)
Gärtnerhaus Grubhof GG, St. Martin bei Lofer (Rakúsko)
Genista research foundation, Rabat (Malta)

1. Marsascala(Malta) – 01.08.2019 – 01.10.2019 – 7 žiakov a sprevádzajúce osoby
2. Jena (Nemecko) – 13.10.2019 – 13.12.2019 – 15 žiakov a sprevádzajúce osoby
3. Stuttgart (Nemecko) – 13.10.2019 – 13.12.2019 – 2 žiačky
4. Lofer (Rakúsko) – 02.02.2020 – 03.04.2020 – 2 žiačky  (kvôli ochoreniu COVID19 projekt            

                                   ukončený predčasne 16.03.2020)

2. „Etablierung des dualen Ausbildungssystems durch Unterstützung der Professionalität in den Ausbildungsbetrieben – Entwicklung von Ausbildungsunterlagen für Betriebe in Metall- und Gastronomieberufen“

Koordinátor projektu: IB Jena (Nemecko)
Partneri: ENAIP, Lombardia (Taliansko), SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zvolen (Slovensko)

1. Stretnutie 4.-8.12.2016 v Jene

2. Stretnutie 26.-30.3.2017 vo Zvolene
3. Stretnutie 15.-19.10.2017 v Miláne

4. Stretnutie 4.-8.2.2018 vo Zvolene

5. Stretnutie 14-16.5.2018 Taliansko

3. „Jazyková a odborná kvalifikácia mladých gastronómov pre ich flexibilné
uplatnenie na európskom trhu práce“

Partneri:
SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zvolen (Slovensko)
IB Mitte gGmbH, Jena (Nemecko)
Besen66, Stuttgart (Nemecko)
Gärtnerhaus Grubhof GG, St. Martin bei Lofer (Rakúsko)
Genista research foundation, Rabat (Malta)
Scala restaurant GmbH, Jena (Nemecko)

1. Marsascala (Malta) – 1.8.2017 – 27.9.2017 – 8 žiakov a sprevádzajúce osoby
2. Jena (Nemecko) – 18.10. – 16.12.2017 – 15 žiakov a sprevádzajúce osoby
3. Stuttgart (Nemecko) – 18.10. – 16.12.2017 – 2 žiačky
4. Lofer (Rakúsko) – 15.1.-15.3.2018 – 2 žiačky
5. Zvolen (Slovensko) –  2 lektori z Jeny

 4. „The Cooperating Tourism Spider“ 

Koordinátor projektu: Gymnázium a SOŠ, Plasy (Česko)
Partneri:
BRG Steyr Michaelerplatz, (Rakúsko)
Smiltenes Tehnikums, (Lotyšsko)
SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zvolen (Slovensko)
Regionálna hospodárska komora Plzenského kraja (Česko)

1. Plasy (Česko) 28.5. – 3.6.2017
2. Steyr (Rakúsko) 3.12. – 9.12.2017
3. Smiltene Lotyšsko – 5.2. – 9.2.2018
4. Zvolen
5. Plzeň

Prejsť na začiatok