Vitajte na webe SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene. Stránka je v rekonštrukcii.

SOŠ hotelových služieb a obchodu, ZVOLEN

Len ďalšia WordPress stránka

Projekt Bilvoc II

Podprogram: Leonardo – Transfer inovácií

Zameranie projektu:

 • Rozvoj odborných jazykových kompetencií v Európe prostredníctvom transferu inovatívnych metód a vybraných obsahov bilingválneho odborného vyučovania, rozširovanie kvalifikácie vyučujúcich

Číslo projektu: DE/08/LLP-LdV/TOI/147004

Trvanie projektu: 24 mesiacov (október 2008 – september 2010)

Zúčastnené krajiny:

 • Nemecko
 • Slovensko
 • Česká republika
 • Estónsko
 • Francúzsko
 • Maďarsko
 • Portugalsko
 • Nórsko

Celkový počet partnerov zo zúčastnených krajín: 13 

Partneri v projekte:

 1. Thüringer Kultusministerium (Nemecko)
 2. Obchodní akademie Karviná, s.r.o. (Česko)
 3. Berufliche Schulen des UHK, Mühlhausen (Nemecko)
 4. Staatliches Berufsbildendes Schulzentrum Jena – Göschwitz (Nemecko)
 5. Karl-Volkmar-Stoy-Schule, Jena (Nemecko)
 6. TU Ilmenau (Nemecko)
 7. Thillm Bad Berka (Nemecko)
 8. Tartu Kutsehariduskeskus, Tartu (Estónsko)
 9. Lycée Professionnel les Franchises Langres (Francúzsko)
 10. Szeged-Móravárosi Szakközép-és Szakiskola, Szeged (Maďarsko)
 11. CENFIM-Centro de Formacäo Professional da Indústria Metalúrgica e Metalomecanica, Ermesinde (Portugalsko)
 12. Stredná odborná škola, Jabloňová 1351, Zvolen (Slovensko)
 13. Askoy videregoende skole, Klepesto (Nórsko)

Pracovný plán:

 • je rozčlenený do 9 pracovných balíkov (tzv. „Arbeitspaket“ = AP)
  • AP 1 – Analýza východiskovej situácie v partnerských krajinách (október 2008 – január 2009)
  • AP 2 – Evaluácia súčasného stavu a konkretizácia projektových cieľov (október 2008 – január 2009)
  • AP 3 – Ďalšie vzdelávanie pedagógov pre odborné bilingválne vyučovanie (január 2009 – august 2009)
  • AP 4 – Vypracovanie konceptov vzdelávania a kvalifikácie učiteľov (apríl 2009 – september 2010)
  • AP 5 – Realizácia bilingválneho vyučovania v jednotlivých študijných/učebných odboroch (máj 2009 – január 2010)
  • AP 6 – Zlepšenie kvality vyučovacích modulov a učebných materiálov (december 2008 – september 2010)
  • AP 7 – Certifikácia (júl 2009 – september 2010)
  • AP 8 – Vzájomná spolupráca na skvalitňovaní vyučovacieho procesu (máj 2009 – september 2010)
  • AP 9 – Odborná prax v podnikoch / zariadeniach odbornej praxe (apríl 2009 – september 2010)
  • šírenie výsledkov projektu (október 2008 – september 2010)
  • Realizácia bilingválneho odborného vyučovania a testovanie metodiky (október 2008 – september 2010)

Projektové stretnutia partnerov / konferencie:

 • Úvodná / štartovacia konferencia: 13.november – 16.november 2008 Mühlhausen (Nemecko)
 • 1. konferencia: 14.máj – 17.máj 2009 Karviná (Česká republika)
 • 2. konferencia: november 2009 Bergen (Nórsko)
 • Záverečná konferencia: jún 2010 Zvolen (Slovensko)

Úloha SOŠ Jabloňová 1351 Zvolen v projekte:

 1. analýza východiskovej situácie – stav bilingválneho odborného vyučovania na SOŠ na Slovensku
 2. zavedenie a realizácia bilingválneho vyučovania v odboroch hotelová akadémia, kuchár, čašník – servírka
 3. spolupráca pri vypracovávaní konceptov ďalšieho vzdelávania učiteľov odborných predmetov a cudzích jazykov
 4. testovanie a evaluácia didakticko-metodických výsledkov projektu: Európske jazykové kompetencie získané v procese bilingválneho odborného vyučovania na SOŠ“
 5. aplikácia didakticko-metodických výsledkov projektu do vyučovania v odboroch hotelová akadémia, kuchár, čašník; vypracovanie odborných vyučovacích modulov a učebných materiálov
 6. vypracovanie možností certifikovania jazykových a odborných kompetencií žiakov získaných v rámci odborného bilingválneho vyučovania
 7. rozvoj spolupráce medzi lokálnymi reštauračnými / hotelovými zariadeniami a vzdelávacou inštitúciou
 8. výmenný pobyt vyučujúcich – vzájomná výmena skúseností s realizáciou bilingválneho vyučovania v odboroch hotelová akadémia, kuchár, čašník – servírka

Záverečná konferencia projektu BILVOC II vo Zvolene

6. – 9. mája 2010


Kurz nemeckého jazyka a hospitácie odborného bilingválneho vyučovania

na partnerskej škole v Nemecku

23. – 30.augusta 2010


Bilingválne odborné vyučovanie

v rámci programu EÚ Leonardo da Vinci – Mobility

(VETPRO: Stáže a výmeny odborníkov v odbornom vzdelávaní a príprave).

16. – 23. októbra 2010

Prejsť na začiatok