Vitajte na webe SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene. Stránka je v rekonštrukcii.

SOŠ hotelových služieb a obchodu, ZVOLEN

Len ďalšia WordPress stránka

Comenius

Comenius je podprogram akčného Programu celoživotného vzdelávania, ktorý bol ustanovený na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady v roku 2006.

Cieľom tejto akcie je pomôcť zvýšiť kvalitu školského vzdelávania tým, že sa umožní pedagogickým pracovníkom absolvovať vzdelávaciu aktivitu v zahraničí. Takto majú možnosť zlepšiť svoje pedagogické schopnosti, zručnosti a vedomosti a tiež širšie pochopiť školské vzdelávanie v Európe.

 Cesta dvoma storočiami – The journey through two centuries

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu vo Zvolene začína pracovať na novom zaujímavom projekte Cesta dvoma storočiami – The journey through two centuries, v ktorom svojim partnerom z Poľska, Francúzska, Španielska a Turecka (Nemecko- zrušilo účasť v projekte) priblíži  históriou, čiže život, ktorým žilo mesto Zvolen, a osobnosti, ktoré sa narodili či pôsobili v meste Zvolen, v 19. a 20. storočí.  Zároveň podobné zaujímavosti získa od svojich projektových partnerov.
Cieľom projektu je porovnať ako dôležité udalosti zasiahli do vývoja partnerských krajín.
Projekt je zameraný na vnímanie a rozvoj vedomostí o zjednotenej Európe, taktiež na štúdium podobností a rozdielov národných kultúr partnerských krajín. Projekt je určený aj pre študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Cesta dvoma storočiami bude realizovaná v rôznych oblastiach vzdelávania. Bude zahŕňať a vyžadovať znalosti z viacerých predmetov, podporovať študentov, aby sa zlepšila ich tvorivosť, vynaliezavosť, schopnosť plánovať, analyzovať a hodnotiť. Takáto aktivita posilní spoluprácu, motivuje študentov k učeniu sa cudzích jazykov (anglický, ale i francúzsky jazyk) a k používaniu IKT.

Prejsť na začiatok