Vitajte na webe SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene. Stránka je v rekonštrukcii.

SOŠ hotelových služieb a obchodu, ZVOLEN

Len ďalšia WordPress stránka

Socrates

Leonardo da Vinci je program EÚ. Je to akčný program realizácie európskej politiky odbornej prípravy.

Ciele programu:

  • zlepšiť zručnosti a kompetencie ľudí, najmä mladých, v počiatočnej odbornej práprave na všetkých stupňoch, s cieľom uľahčiť ich integráciu a reintegráciu do trhu práce
  • zlepšiť kvalitu a prístup k ďalšej odbornej príprave a celoživotnému získaniu zručností
  • podporovať odbornú prípravu a tým zvýšiť konkurencieschopnosť a podnikavosť a vytvárať nové pracovné príležitosti

Stáže pre žiakov
Program LEONARDO DA VINCI podporuje nadnárodnú mobilitu mladých ľudí v počiatočnej odbornej príprave. Cieľom je zlepšenie odborných a jazykových zručností a schopnosti zamestnať sa.

Projekty našej školy v rámci programu Leonardo da Vinci mobility:

Naša škola realizuje v spolupráci s nemeckou vzdelávacou inštitúciouInternationaler Bund (IB) Jena už od roku 1999 odborné stáže žiakov študijných odborov hotelová akadémia, čašník, servírka a učebných odborov čašník, servírka, kuchár a cukrár. V rámci 13-týždňových pobytov absolvujú žiaci 2 týždne odbornej jazykovej prípravy pod vedením nemeckých lektorov. Odborná stáž našich žiakov prebieha v najlepších hoteloch a reštauráciách mesta Jena. Súčasťou pobytu sú aj odborné exkurzie v hotelových a reštauračných zariadeniach mesta, v pivovare a vo vinárskych závodoch vo Freyburgu (Rotkäppchen) a viaceré poznávacie exkurzie (Jena, Weimar, Buchenwald, Erfurt, Berlín). Účastníci odbornej stáže dostanú po jej skončení certifikát od prijímajucej a vysielajúcej organizácie, Europass v slovenskom i nemeckom jazyku a posudok od majiteľov, resp. managerov jednotlivých gastronomických zariadení.

Miesto odbornej stáže:Jena, Durinsko, Nemecko
Trvanie odbornej stáže:13 týždňov
Odbory:hotelová akadémia čašník, servírka kuchár cukrár (od 2010/2011)
 Termín odbornej stáže
(školský rok)
 počet žiakov
 2010/2011 15 žiakov
 2009/2010 15 žiakov
 2008/2009 8 žiakov
 2007/2008 15 žiakov
 2006/2007 15 žiakov
 2005/2006 16 žiakov
 2004/2005 15 žiakov
 2003/2004 14 žiakov
 2002/2003 14 žiakov
 2001/2002 13 žiakov
 2000/2001 15 žiakov
 1999/2000 22 žiakov
Prejsť na začiatok