Vitajte na webe SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene. Stránka je v rekonštrukcii.

SOŠ hotelových služieb a obchodu, ZVOLEN

Len ďalšia WordPress stránka

Združenie rodičov školy

Združenie rodičov školy (ZRŠ) je dobrovoľné, samosprávne a nezávislé spoločenstvo rodičov a priaznivcov Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu Zvolen, Jabloňová 1351. Členom je prakticky každý rodič, ktorého dieťa navštevuje našu školu. ZRŠ je reprezentované výborom, ktorého cieľom je spolupráca so školou, do ktorej chodia deti členov ZRŠ. Združenie rodičov školy úzko spolupracuje so školou a finančne ju podporuje Výbor ZRŠ. ZRŠ vedie pán Ing. Ján Plesník.

Zoznam členov ZRŠ:

Ing. Ján Plesník – predseda

Bc. Miriam Bolgárová

Jana Sameková

Ing. Ľubomíra Kondrková

Peter Švec

Revízna komisia

  • p. Dostálová Ingrid
  • p. Kuseinová Iveta
  • p. Gembický Jozef
Prejsť na začiatok