Vitajte na webe SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene. Stránka je v rekonštrukcii.

SOŠ hotelových služieb a obchodu, ZVOLEN

Len ďalšia WordPress stránka

Rada školy

Rada školy (RŠ) patrí medzi samosprávne orgány školy. Vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú na prácu v škole. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich pracovníkov našej školy. Riadi sa štatútom RŠ.

Rada školy – zloženie:

p.č.volení členovia za:titul, meno, priezviskoV školskom roku 2021/2022 je žiakom ktorého ročníka
1.pedagogických zamestnancovMgr. Mária Kaľamárová 
2.pedagogických zamestnancovPaedDr. Andrej Jakubčin 
3.ostatných zamestnancovBc. Lenka Bjelić 
4.žiakovMatej BelujskýIII.A
5.rodičovIng. Ľubica KuttnerováIV.G
6.rodičovIng. Andrea BeličkováIV.H
7.rodičovAlžbeta KuzmováII.A
 Delegovaní členovia za BBSK:  
8.  MUDr. Jozef Ježík   
9.  Mgr. Jana Slačková  
10.  PhDr. Ján Beljak, PhD. 
 11.  Róbert Vasil  
 Predseda/predsedníčka rady školy:  
  PhDr. Ján Beljak, PhD. 
Prejsť na začiatok