Vitajte na webe SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene. Stránka je v rekonštrukcii.

SOŠ hotelových služieb a obchodu, ZVOLEN

Len ďalšia WordPress stránka

Stredoškolská odborná činnosť

Žiaci našej školy sa zúčastňujú mnohých súťaží . Jednou z nich je súťaž v Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ), organizovaná pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania , v spolupráci s centrami voľného času Junior. Súťaží sa  v 17 odboroch a doteraz sme zaznamenali najväčšie úspechy v odboroch Ekonomika a riadenie, kde  sa  študenti   odboru obchodná akadémia už trikrát stali víťazmi celoslovenského kola  tejto súťaže v období rokov 2004-2013.

Na tejto stránke nájdu informácie nielen žiaci, ktorí majú záujem sa do súťaže zapojiť, ale aj tí, ktorí potrebujú  poradiť v oblasti ekonomiky a financií napr. ako začať podnikať, požiadať o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, či zostaviť rozpočet pre budúceho vysokoškoláka.

PRÁCE ŠTUDENTOV <<< klikni

DOKUMENTY pre študentov:

Ako písať prácu SOČ

Obhajoba práce na SOČ

Metodická príručka 2013

Prejsť na začiatok