Nadstavbové štúdium

2-ročné denné štúdium určené pre absolventov trojročných učebných odborov, ktorí absolvovaním „nadstavby“ získajú maturitu.  

  • 6411 L prevádzka obchodu
  • 6421 L spoločné stravovanie
  • 6426 L vlasová kozmetika
Prejsť na začiatok