Vitajte na webe SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene. Stránka je v rekonštrukcii.

SOŠ hotelových služieb a obchodu, ZVOLEN

Len ďalšia WordPress stránka

Študijné odbory

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen ponúka možnosť štúdia v nasledovných študijných odboroch:

  • 6444 K čašník, servírka
  • 6445 K kuchár
  • 6446 K kozmetik
  • 6317 M obchodná akadémia
  • 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

odbor duálneho vzdelávania

  • 6442 K obchodný pracovník

štúdium je štvorročné. Študijný odbor končí maturitou a niektoré aj s výučným listom (okrem  kozmetičky a vizážistky), s možnosťou pokračovať na všetkých typoch VŠ.

  • 6323 K hotelová akadémia

štúdium je päťročné a končí maturitou, a za podmienok určených učebnými osnovami aj s výučným listom. Absolvent má možnosť pokračovať v štúdiu na všetkých typoch VŠ,

Prejsť na začiatok