Vitajte na webe SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene. Stránka je v rekonštrukcii.

SOŠ hotelových služieb a obchodu, ZVOLEN

Len ďalšia WordPress stránka

Učebné odbory

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen ponúka možnosť štúdia v nasledovných učebných odboroch:

  • 2964 H cukrár
  • 6456 H kaderník
  • 6424 H manikér-pedikér
  • 6445 H kuchár
  • 6444 H čašník, servírka
  • 6460 H predavač

v ktorých štúdium je trojročné. Všetky odbory končia záverečnými skúškami – výučným listom, ale je možnosť pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu a ukončiť maturitou, čím absolvent získa úplné stredoškolské vzdelanie.

Prejsť na začiatok