Vitajte na webe SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene. Stránka je v rekonštrukcii.

SOŠ hotelových služieb a obchodu, ZVOLEN

Len ďalšia WordPress stránka

Pedagogický zbor

Riaditeľka školy

PaedDr. Helena Hrnčiarová

Zástupkyňa riaditeľky pre TV  

Mgr. Beáta Mogišová

Mobil: +421-915 978 653 

Zástupkyňa riaditeľky pre TV

Mgr. Alena Murínová

Mobil: +421-905 621 787

Učitelia všeobecno-vzdelávacích predmetov:

Učiteľaprobácia
Bednárik Vladislav, Mgr.nemecký jazyk, dejepis
Fabíková Ľubica, PhDr.anglický jazyk, slovenský jazyk, ruský jazyk
Garanič Ján, Mgr.telesná a športová výchova, etická výchova
Halmová Katarína, Ingnemecký jazyk
Hrnčiarová Helena, PaedDr.nemecký jazyk, telesná výchova
Jakubčin Andrej, PaedDr.telesná výchova, ruský jazyk
Kocúrová Žofia, Ing.anglický jazyk
Ladomerská Denisa, PhDr.anglický jazyk
Lúštiková Michaela, Mgr.anglický jazyk, francúzsky jazyk
Mikulová Eva, Mgr.anglický jazyk, francúzsky jazyk
Mogišová Beáta, Mgr.nemecký jazyk
Mojžiš Daniel, Mgr.slovenský jazyk, anglický jazyk
Murínová Alena, Mgr.slovenský jazyk, dejepis
Mytyzeková Svetlana, Mgr.nemecký jazyk
Nociarová Amália, Mgr.etická výchova, náboženská výchova,
Paulovčíková Zuzana, Mgr.matematika, informatika
Pivarníková Andrea, Ing.nemecký jazyk
Pleva Ondrej, Mgr.nemecký jazyk, občianska náuka
Popiková Erika, PaedDr.matematika, 
Setteyová Zuzana, Ing.nemecký jazyk
Schallerová Svetlana, Ing., Mgr.slovenský jazyk, občianska náuka
Stašeková Martina, Mgr.slovenský jazyk, anglický jazyk, dejepis
Stehlíková Andrea, Mgr.sociálny pedagóg
Straková Iveta, Mgr.slovenský jazyk, dejepis
Suja Štefan, Mgr.občianska náuka, slovenský jazyk
Turčanová Zuzana, Mgr.anglický jazyk
Weissová Miroslava, Mgr.nemecký jazyk

Učitelia odborných predmetov:aprobácia
Grajciar Jaroslav, Ing.odborné predmety ekonomické
Guničová Erika, Ing.odborné predmety ekonomické
Krsek Dušan, Ing.odborné predmety ekonomické
Mytyzeková Svetlana, Mgr.odborné predmety
Nociarová Amália, Mgr.odborné spoločenskovedné predmety
Pivarníková Andrea, Ing.odborné predmety ekonomické
Sečkárová Vlasta, Ing.odborné predmety ekonomické
Sečkášová Eva, Ing.odborné predmety ekonomické a kuchár, čašník
Sotáková Žaneta, Ing.odborné predmety kuchár, čašník
Sebíňová, Viera, Bc.odborné premety cukrár
Ťavodová Zuzana, Ing.odborné predmety (všetky odbory)

majstri odbornej výchovy

OdborHlavná MOVMOV
predavač, cukrárBc. Zuzana SliackaMihalčik Tomáš, Bc.
OdborHlavná MOVMOV
kuchár, hotelová akadémia,
spoločné stravovanie
Kaľamárová Mária, Mgr.Staššák Vladimír, Bc.
Baran Ľuboš
Sujová Elena
OdborHlavná MOVMOV
čašník, servírka, hotelová akadémia, spoločné stravovanieLipnická Jana, Mgr.Chvojka Peter, Mgr.
Vajdová Barbora, Mgr.
Kaľamárová Katarína
Kováčiková Lenka, Bc.
OdborHlavná MOVMOV
kozmetička a vizážistka, kozmetikKováčiková Dana, Mgr.Mária Krahulcová
Mesárošová Silvia, Bc.
Tomčalová Radka
Bakošová Miroslava, Mgr.
OdborHlavná MOVMOV
kaderník, vlasová kozmetikaKohútová Zdenka, Mgr.Havranová Silvia
Košútová Zuzana, Bc.
Suja Ján, Bc.
Šarkőziová Dana, Bc.
Výchova mimo vyučovania
Školský internátHlavná vychovávateľkaGondová Martina, Mgr.
vychovávatelia:
Matejkin Jaroslav
Syčová – Kriváňová Ľudmila
Žideková Magdaléna, Bc.
pomocní vychovávatelia:
Kopičárová Anna
Zošiaková Renáta

Prejsť na začiatok